Beschut werk komt niet van de grond

Gemeenten doen nog veel te weinig om mensen met een beperking aan werk te helpen, aldus de SER. Het aantal nieuwe beschutte werkplekken blijft ver achter bij de gestelde verwachtingen: 162 ten opzichte van een verwachting van 1600. De SER maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en vraagt de staatssecretaris van SZW om maatregelen te nemen. In de verkenning ‘Sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de Participatiewet’ concludeert de SER dat het beschut werk nauwelijks van de grond komt en dat de afbouw van de sociale werkbedrijven sneller gaat dan de opbouw van nieuwe alternatieven. De SER vindt het nodig dat er wordt bijgestuurd om een sluitende sociale infrastructuur tot stand te brengen en om de huidige expertise en kennis van de SW-bedrijven daarbij goed te benutten. Lees meer op de site van de SER