Beleid voor chronisch ziek personeel maakt bedrijven beter

Elke dag gaan er honderdduizenden chronisch zieken naar hun werk, zonder dat ze opvallen. Toch hebben ze vaak de grootste moeite om hun werk goed te doen. Werkgevers die hen hierbij helpen, bewijzen ook zichzelf een grote dienst.

Hinder
Onderzoekers denken dat een half miljoen tot anderhalf miljoen chronisch zieken een baan hebben. Ze lijden bijvoorbeeld aan diabetes, artrose of astma. Ruim de helft ondervindt hinder van de aandoening, aldus onderzoeksinstituut TNO. Zo zijn ze vaker vermoeid, kunnen bepaalde handelingen niet goed uitvoeren of het tempo niet aan of ze hebben moeite om informatie te onthouden en te verwerken.

Velen zwijgen daarom over hun aandoening, om moeilijkheden op het werk te voorkomen. Het merendeel van de werkgevers beseft daarom niet dat ze zieken op de werkvloer hebben. Maar vaak wordt het op den duur toch bekend. Veel werkgevers bieden steun aan hun chronisch zieke medewerkers, doorgaans door het gesprek aan te gaan.

Steun in de rug
Chronisch zieke werknemers ervaren dit als een steun in de rug, maar ze hebben meer nodig om optimaal te functioneren. Het meeste nut hebben zij van flexibele werktijden, pauzes en aanpassing van het takenpakket, aldus TNO. Het is echter nog een minderheid van de werkgevers die zulke aanpassingen treft.

Terwijl er reden genoeg is om dat wel te doen. Werknemers die op het werk hinder hebben van hun ziekte, leveren vaak niet de prestatie waarop de werkgever rekent. Daardoor kunnen deadlines in het gedrang komen, resultaten tekortschieten en kan de kwaliteit tegenvallen. Naarmate het aantal chronisch zieken toeneemt in ons land, wordt dit probleem alsmaar groter.

Terwijl chronisch zieken met de juiste aanpassingen heel goed kunnen presteren. Daarvoor is allereerst nodig dat zij voor hun aandoeningen durven uitkomen. Dat doen ze alleen als ze weten dat ze worden gewaardeerd op het werk en er rekening wordt gehouden met hun beperkingen.

Beleid maken
Bedrijven die dit goed doen, maken hier beleid voor. Bijvoorbeeld door af te spreken dat chronisch zieken dezelfde kansen krijgen op opleidingen en promotie als iedereen. Wat ook moet gebeuren is het communiceren over deze afspraken. De directie moet erop hameren waarom aanpassingen voor chronisch zieken belangrijk zijn. Train leidinggevenden in het herkennen van signalen van chronisch zieken en leer hen hoe ze het gesprek hierover kunnen aangaan op de werkvloer. En zorg dat bedrijfshulpverleners (BHV’ers) geschoold worden in hulpverlening aan chronisch zieken op het werk.

Bedrijven die hiervoor beleid maken, geven het signaal af dat dit soort aanpassingen aan de omstandigheden er gewoon bij horen. Ze hebben daarmee grote aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. Hun cultuur van aanpassing daagt medewerkers uit om het beste uit zichzelf te halen. Deze bedrijven zijn niet alleen modern, ze worden er zelf ook beter van.