Bedrijfsgeneeskunde toegankelijk voor iedereen?

Moet bedrijfsgeneeskunde toegankelijk zijn voor alle werknemers, ook als zij niet ziek zijn? “Bedrijfsartsen zijn experts op het gebied van werk en gezondheid. Zij zetten zich in om de Nederlandse beroepsbevolking gezond te houden en beroepsziekten en arbeidsgerelateerde ongevallen te voorkomen, zodat mensen na hun werkzame leven van hun pensioen kunnen genieten. Dat lukt niet als bedrijfsartsen zich alleen maar richten op ziekteverzuim. Bedrijfsartsen moeten zich in een positie plaatsen waarin zij bereikbaar zijn voor √°lle werkenden en hun hulpvraag centraal stellen.” Dit stelt onze arts in opleiding tot bedrijfsarts Stefan van Vuuren in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde.

Stefan van Vuuren schrijft verder: “Durven veranderen, minder verzuimbegeleiding, meer preventieve activiteiten, zal het vak klaar maken voor de toekomst. Dit zal er voor zorgen dat wij ons kunnen richten op onze volledige taak, dit is het zorgen voor een duurzame inzetbaarheid van de gehele beroepsbevolking.”

Lees het volledige artikel