Laden...

Weet jij wat er speelt?

Met de campagne ‘Weet jij wat er speelt?’ vragen we aandacht voor impactvolle gebeurtenissen van werkend Nederland. De gemiddelde werkgever heeft niet door wat er precies speelt bij een verzuimende werknemer. De levensfases van werknemers brengen verschillende uitdagingen met zich mee, soms met psychische, lichamelijke of gedragsmatige klachten tot gevolg. Wij willen zowel werkgevers als werknemers hiervan bewust maken en helpen het probleem aan te pakken door tijdig met elkaar in gesprek te gaan en actie te ondernemen om uitval deels of helemaal te voorkomen.

Levensloopstress

Werknemers doorlopen verschillende fases in hun leven, zowel in hun werk als privé. Van de eerste baan tot het pensioen: al deze fases brengen verschillende uitdagingen met zich mee. Iedereen krijgt te maken met gebeurtenissen die grote impact hebben, zoals mantelzorg, schulden, een conflict op de werkvloer of echtscheiding. In de dossiers die wij zien, spelen in bijna 50% van het totaal aantal verzuimgevallen niet-medische factoren mee. Dit geldt voor 70% van het aantal lang verzuimgevallen (vanaf zes weken of langer).

Het is een bekend fenomeen dat het oplossen van problemen begint met erkenning en benoeming. Bespreekbaarheid, elkaar ruimte geven en de juist aandacht zijn de beste ingrediënten voor de oplossing van het probleem: te weinig oog voor verzuim door impactvolle gebeurtenissen.

Wij kunnen werkgevers en werknemers helpen met trainingen en coaching in hoe het gesprek aan te gaan met elkaar om bepaalde thema’s bespreekbaar te maken. Of hoe werk en privé beter te combineren. Maar ook bieden we hulp aan werknemers met financiële problemen of met vragen over hun loopbaanmogelijkheden. We hebben verschillende bedrijven in huis die expert zijn voor diverse probleemstellingen met betrekking tot levensloopstress.

Lees de ervaringsverhalen van enkele klanten. Hoe gaan zij om met thema’s rondom levensloopstress en welke maatregelen nemen zij ter preventie?