Aanvragen compensatie voor transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Als uw werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Dit betekent dat een werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Vanaf 1 april 2020 is het mogelijk om compensatie aan te vragen voor de betaalde transitievergoeding. Dit kunt u doen via een digitaal formulier van het UWV. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De werknemer is na 1 juli 2015 ontslagen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid
  • De werkgever heeft de transitievergoeding op of na 1 april 2020 betaald aan de werknemer. Werkgevers die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 de transitievergoeding hebben betaald, kunnen de compensatie ook aanvragen. Als extra voorwaarde geldt dat de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 moet zijn gedaan.
  • De compensatie wordt binnen zes maanden na het verstrekken van de volledige transitievergoeding aangevraagd.

Na het indienen van de aanvraag beslist het UWV binnen zes maanden of de werkgever de compensatie ook daadwerkelijk krijgt.

Nadere informatie en voorwaarden staan vermeld op de website van het UWV.