Aantal patiënten met psychische en sociale problemen neemt toe

Het percentage volwassenen dat contact opneemt met de huisarts vanwege psychische en sociale problemen is tussen 2011 en 2017 toegenomen van 12% naar 18%. Dat blijkt uit cijfers van Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Ook het aantal volwassenen dat hulp ontving van de praktijkondersteuner van de huisarts nam toe van 0,7% tot 4%. De stijging hangt samen met de invoering van de basis GGZ in 2014. Patiënten met lichte psychische of sociale problemen dienen sindsdien geholpen te worden binnen de huisartsenzorg.

Lees meer